Дистанційна форма навчання як інноваційний підхід до викладання англійської мови у закладах вищої освіти

  • Олена Геннадіївна Сапрунова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: інновація, технологія, дистанційне навчання, навчальний процес, англійська мова

Анотація

Уточнено сутність терміна «інновація» та поняття «дистанційне навчання»; проаналiзовано шляхи вдосконалення навчального процесу за допомогою дистанційної форми навчання англійської мови в закладах вищої освіти; розкрито переваги та труднощі дистанційного навчання; теоретично обґрунтовано основні дидактичні пiдходи до вивчення англійської мови за умови реалізації дистанційного навчання; зроблено висновки щодо впровадження освітніх технологій дистанційної форми навчання на факультеті іноземних мов Каразінського університету.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Iнтернет в гуманитарном образовании: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / за ред. Е. С. Полат. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 272 с.

Носков А. В., Кальянов А. В. Інноваційні технології у гуманітарному вузі. – Донецьк : Лебедь, 2002. – 288 с.

Психолого-педагогiчнi засади проектування iнновацiйних технологiй викладання у вищій школi : монографія / В. I. Луговий, М. М. Левшин, О. Ф. Бондаренко та iн.; Нац. акад. пед. наук України, iн-т вищ. освiти. – Київ : Педагогiчна думка, 2011. – 260 с.

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Сапрунова, О. Г. (2020). Дистанційна форма навчання як інноваційний підхід до викладання англійської мови у закладах вищої освіти. Проблеми сучасної освіти, (11), 91-94. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17658