Картографічна та геоінформаційна компетентності майбутніх географів: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії

  • Наталія Валеріївна Попович Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Олена Іванівна Сінна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
  • Віліна Анатоліївна Пересадько Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Ключові слова: картографічна компетентність, геоінформаційна компетентність, підготовка географів, географічні факультети, географічні кафедри, вища освіта

Анотація

У статті висвітлено актуальність формування картографічної та геоінформаційної компетентностей у межах підготовки студентів на географічних факультетах і кафедрах. Проаналізовано відповідний досвід зарубіжних і вітчизняних закладів вищої освіти шляхом вивчення навчальних планів. Охарактеризовано освітньо-професійні програми «Картографія, геоінформатика і кадастр» (бакалаврат) та «Картографія, геоінформаційні системи і дистанційне зондування Землі» (магістратура), які діють на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Визначено проблеми та перспективни формування картографічної та геоінформаційної компетентностей у студентів в умовах вітчизняної географічної освіти.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бережний В. А. ГІС: перспективи університетського навчального процесу в ічищі інформатизації географічної освіти / В. А. Бережний, С. В. Костріков, К. Ю. Сегіда // Проблеми сучасної освіти : збірник науково-метод. праць. Вип. 4. – Харків, 2013. – С. 45–54.

Дмитрук О. Ю. Європейський досвід стандартизації базової географічної освіти / О. Ю. Дмитрук // Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні : матеріали V Всеукр. науково-практ. конф., м. Київ, 26–28 листоп. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 22–25.

Жихарева О. И. Формирование информационной компетентности студентовгеографов средствами геоинформационных систем / О. И. Жихарева // Ярославский педагогический вестн. – 2016. – № 6. – С. 176–180.

Кафедра геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.geo.univ.kiev.ua/uk/kafedri/geodeziji-ta-kartografiji.html (дата звернення : 25.03.2020).

Носаченко В. Н. Картографическая компетентность будущих учителей географии как предмет научных исследований / В. Н. Носаченко // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 4. – С. 173–181.

Орехова А. В. Формирование геоинформационной компетентности учащихся в процессе изучения географии на основе применения ГИС-технологий / А. В. Орехова // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. – 2014. – № 1 (81). – С. 150–157.

Санкова Е. А. Формирование картографической грамотности студентов факультета естественных наук средствами адаптивной технологии обучения / Е. А. Санкова // Ученые записки Орлов. гос. ун-та : научный журн. Серия : Гуманитарные и социальные науки. – Орел, 2010. – № 1 (35). – С. 332–338.

Сінна О. І. Що є «нова» географія в аспекті повсякденного життя в інформаційно-технологічну еру цивілізації? (онлайн-роздуми на ГІС-форумі-2017 у Харкові) / О. І. Сінна, І. Г. Черваньов // Український географічний журн. – 2017. – № 2. – С. 65–68.

Смаль В. В. Західні географи про вищу географічну освіту: досвід для України / В. В. Смаль // Український географічний журн. – 2013. – № 2. – С. 67–72.

Department of Geoinformatics of Palacký University [Electronic resource]. – Mode access : http://www.geoinformatics.upol.cz (21.03.2020).

School of Geography and the Environment of University of Oxford. Undergraduate course structure [Electronic resource]. – Mode access : https://www.geog.ox.ac.uk/study/undergraduate/course-structure.html (20.03.2020).

School of Geography of University of Leeds. Undergraduate degrees [Electronic resource]. – Mode access : https://environment.leeds.ac.uk/geographyundergraduate (21.03.2020).

Zwartjes L. The need for a learning line for spatial thinking using GIS in education / L. Zvartjes // Innovative learning geography in Europe: new challenges for the 21st century. – Newcastle upon Tyne, UK, 2014. – P. 39–63.

Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Попович, Н. В., Сінна, О. І., & Пересадько, В. А. (2020). Картографічна та геоінформаційна компетентності майбутніх географів: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії. Проблеми сучасної освіти, (11), 49-58. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/issuesedu/article/view/17647