[1]
Б. Бурлуцький і Е. Буток, Поширення валеологічних знань серед населення як пріоритетний напрям державної політики у сфері охорони здоров’я, ВХНУ, no 22, pp 98-103, Чер 2018.