1. Бурлуцький Б., Буток Е. Поширення валеологічних знань серед населення як пріоритетний напрям державної політики у сфері охорони здоров’я // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє». 2018. № 22. C. 98-103.