1. Андрейко Г., Коломієць С., Соколова О., Михайленко К. Кваліметрична оцінка впливу провідних чинників довкілля на стан здоровя учнів основної школи // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє». 2018. № 22. C. 86-91.