1. Строілова Д. Визначення функціональної міжпівкульної асиметрії у студентів різних курсів навчання // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє». 2018. № 22. C. 82-85.