ЖИВА ВОДА

  • А. С. Хорошко
Ключові слова: народні казки, традиції, студенти

Анотація

Як нам відомо, народні казки - один із способів передачі сверхінформаціі. «Жива» і «мертва» вода - ті чарівні «інструменти», які рятують героїв казок різних народів. Ворон в російських народних казках приносить Василини живу і мертву воду, якої вона оживляє богатиря. У «Казці про молодця-молодця, молодильні яблука і живу воду» «молода і жива вода» знаходиться за тридев'ять земель, в тридесяте землі, за білим морем - в дівьем царстві; випивши живий і молодий води, стаєш молодим, краще, ніж раніше.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гончаренко М. С. Волновые процессы. Природа. Здоровье. Человек: [учебное пособие] / М. С. Гончаренко – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 327 с.

Гончаренко М. С. Камнева Т. П. Исследование ауры человека : уч. метод. пособие – Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. – 124 с.

Шубейкина Т. Д. Единый цикл творения одухотворенной материи. Издание 2-е, перераб. – Луганск: Изд-во «Ноулидж». – 2013. – 508 с.

Шубейкина Т. Д. Универсальный закон творения одухотворенной материи – новая парадигма познания истины // Ноосфера. Общество. Человек [Электронныйресурс]. – 2014. – № 2. – Режим доступа : www.es.rae.ru/noocivil/ru/234-121.

Шубейкина Т. Д. Единая Спираль Эволюции – фундаментальная основа научной мысли В. И. Вернадского. Сборник докладов конференции, к 150-летию. В. И. Вернадского, Санкт-Петербург. – 2013. – Том 2. – С. 423–437.
Опубліковано
2017-04-28
Як цитувати
Хорошко, А. (2017). ЖИВА ВОДА. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 21, 139-144. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/8537