ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Д. В. Строілова
Ключові слова: функціональна асиметрія мозку, правопівкульний тип, лівопівкульний тип

Анотація

У статті розглядаються дані про структурно-функціональну організацію півкуль, закономірності їх взаємодії в діяльності мозку, які визначають психофізіологічні характеристики індивіда, соціалізацію, навчання, розвиток і здібності. Взаємозв’язок індивідуального латерального профілю у дітей з порушенням слуху та мови з їх мовним розвитком. Проблема міжпівкульної асиметрії одна з найактуальніших проблем сучасності. Вивчення асиметрії півкуль відіграє велику роль у вирішенні проблеми в освіті. Це пов’язано з тим, що в освітніх установах важливо враховувати індивідуальні особливості кожної дитини, у тому числі і домінуючу півкулю. Різні науки сучасного світу вивчають головний мозок і проникають у проблему міжпівкульної асиметрії мозку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Сиротюк А. Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения / А. Л. Сиротюк. – М. : ТЦ Сфера, 2003. – 288 с.

Антропова Л. К. Функциональная асимметрия мозга и индивидуальные психофизиологические особенности человека [Електронний ресурс] / Л. К. Антропова, О. О. Андронникова, В. Ю. Куликов и др. // Медицина и образование в Сибири. – 2011. – Режим доступу до ресурсу : http://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya-asimmetriya-mozga-i-individualnye-psihofiziologicheskie-osobennosti-cheloveka.

Жаворонкова Л. Правши и левши [Електронний ресурс] / Л. Жаворонкова. // Наука в России. – 2007. – №3. – С. 31–37. Режим доступу до ресурсу : http://dlib.eastview.com/browse/doc/12221614

Будилова В. Ю. Особенности проявлений асимметрии полушарий головного мозга у детей / В. Ю. Будилова // Современные научные исследования и разработки Международный электронный научно-практический журнал. – 2016. – № 6.

Степанов В. Г. Профориентация. Функциональная асимметрия мозга и выбор профессии. Учебное пособие для вузов / В. Г. Степанов. – М.: Академический проект, 2008. – 446 с.

Хватова М. В. Латеральная организация мозга подростков разных условий обучения и их индивидуальные особенности / М. В. Хватова // Вестник ТГУ. – 2005. – № 3. – С. 303–308.
Опубліковано
2017-04-28
Як цитувати
Строілова, Д. (2017). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 21, 136-139. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/8536