ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АНТИСТРЕСОВОЇ ПРОГРАМИ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

  • М. С. Гончаренко
  • Т. П. Камнева
  • К. Каук
Ключові слова: антистресова програма, енергоінформаційна складова здоров’я (аура), енергетичні центри (чакри)

Анотація

Проблема антистресової реабілітації населення набула особливої актуальності в наш час внаслідок збільшення стресових ситуацій у житті людини, через проведення воєнних дій, тероризму. Внаслідок цього є актуальними роботи з вивчення впливу стресу на здоров’я людини, розробка програм зменшення негативного впливу стресу на здоров’я людини. Одна з таких програм розроблена Девідом Берселі. Ознайомлення з методикою реабілітації Девіда Берселі на кафедрі валеології ХНУ імені В. Н. Каразіна проведено інструктором Карен Каоук з Німеччини. При цьому під час тренінгу здійснено моніторинг зміни показників стану здоров’я за допомогою методу аурографії. Одержані результати підтверджують наявність позитивного впливу антистресової програми на психофізіологічний стан людини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Влахов А. Программа графического изображения ауры. Методическое руководство / А. Влахов, О. Влахова. – Болгария : София, 2000.

Влахов А. Л. Скрининговая энергоинформационная адаптометрия голографической матрицы человека / А. Л. Влахов, О. П. Влахова // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: 2 Міжнар. наук.-практ. конф.– Харків, 2004. – Т. ІІІ. – С. 26–33.

Гончаренко М. С. Метод математической обработки параметров энергоинформационной составляющей здоровья человека. М. С. Гончаренко, Т. П. Камнева, К. В. Носов // Матеріали 3 Міжнародної наук.-практ. конф. «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку», Харків, 2005. – Т. 1. – Част. 2. – С. 41–45.

Патент № 23282 України, МПК (2006) А61В 5/04 А61Н 39/00 G06F 17/16 G06F 19/00. Спосіб визначення енергоінформаційного поля організму людини / М. С. Гончаренко, Т. П. Камнєва, К. В. Носов, заявл. 20.07.2004, № 2000040706039; опубл. 25.05.2007, бюл №7.

Серга О. О. Сучасний погляд на анатомо-фізіологічні особливості вегетативної нервової системи / О. О. Серга., М. І. Пасічник // Матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія». – Вінниця, 2016. – Т. 3. – С.143–146.

Berceli, D. (2008). The Revolutionary Trauma Release Process, Vancouver : Namaste.

Berceli, D. (2015). Shake it off Naturally. CreateSpace Independent Publishing Platform. Retrieved from http://www.traumaprevention.com/research.
Опубліковано
2017-04-28
Як цитувати
Гончаренко, М., Камнева, Т., & Каук, К. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АНТИСТРЕСОВОЇ ПРОГРАМИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», 21, 61-66. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/8525

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)