Health education in the environmental context and biophile orientation of education

  • Hana Horká Masaryk University
Ключові слова: environment, biophile education, environmental education, quality of life, health care, nature, culture, health education, health.

Анотація

The author points to the overlap environmental education and health education. The health reasons for an environmental protection have become an inspiration for the investigations focused on the issue of putting one´s health at risk as a consequence of environmental influences. The results of the investigations show how the chosen phenomena «nature vs. recreation» is understood. They also illustrate the importance of transformation of education towards biophile orientation.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. ABRAM, D. Strážce hranice - Rozhovor Jeremy Haywarda s Davidem Abramem. Pražské brány – 3rd year of multicultural festival. 2009. Available at http://www.prazskebrany.cz/cz/osobnosti/david-abram-cv-cz/david-abram-rozhovor ABRAM, D. Procitnutí do živé země. Nymburk : OPS, 2009.


2. DAVID N. C. Environmental Impacts of Outdoor Recreation in Wildlands. Available at www: <.leopold.wilderness.net/research/fprojects/docs12/ISSRMChapter.pdf (quot. 3rd August 2010)


3. FRANĚK, M. Psychosociální faktory ovlivňující úspěšnost environmentální výchovy. Praha: Český ekologický ústav, oddělení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Available at www: < http://www.ceu.cz/edu/vyzkum/vyzkum.html> (quot. 2nd August 2009)


4. HORKÁ, H.; HROMÁDKA, Z. Active Leisure for Health in the Context of Environmental Care. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: International Experiences. Brno : Masarykova univerzita, 2010, p. 275-290. ISBN 978-80-210-5398-4.


5. HORKÁ, H.; HROMÁDKA, Z. Perception of health in the context of environmental issues among students of the Faculty of Education Masaryk university. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Topical Issues in Health Education. Brno : MU, 2009, p. 33-49. ISBN 978-80-7392-097-6.


6. HORKÁ, H.; HROMÁDKA, Z. The Ecotherapeutic Potential of Nature and Taking Care of One´s Health. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Papers on Health. Brno : Masarykova univerzita, 2010, p. 201-212. ISBN 978-80-210-5260-4.


7. JORDAN, M. Ecotherapy – personal healing and healing for the Earth [online]. Available at www: (quot. 3rd August 2010).


8. KRAJHANZL, J. Ekopsychologie a environmentální chování. In Dlouhá, J. (ed.) Vědění a participace. Praha : Karolinum, 2009, p. 132-142. ISBN 978-80-246-1656-8.


9. KULHAVÝ, V. Ekoterapie – léčba přírodou (?) Psychoterapie. Brno: Fakulta sociálních studií. 2009, No. 1.


10. LIBA, J. Zdravie v kontexte edukacie. Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2007. ISBN 978-80-8068-539-3


11. STREJČKOVÁ, E. A KOL. Děti, aby byly a žily. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 2005, p. 93 – 95. ISBN 80-7212-382-3


12. ŠMAJS, J. Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzděláním řeči a popularizaci vědy. Brno : Doplněk, 2008. ISBN 978-80-7239-221-6


13. ŠMAJS, J. Dvě poznámky ke vztahu vzdělání a zdraví. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21 Výchova ke zdraví: mezinárodní zkušenosti. Brno, MU, 2011 p. 77-86. ISBN 978-80-210-5451-6.


14. Vliv rekreace na životní prostředí. Available at www:

15. WIEGEROVÁ, A. Zdravie, podpora zdravia, zdravotná výchova. Bratislava : OZV 4, 2004.


16. WINTER, D. D. N.; KOGER, S. M. Psychologie environmentálních problémů. Praha : Portál, 2009, ISBN 978-80-7367-593-6.


17. www.coe.int/t/dg4/sport/resources/texts/Code_en.asp (quot. 3rd August 2010)
Опубліковано
2015-03-23
Як цитувати
Horká, H. (2015). Health education in the environmental context and biophile orientation of education. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (1066), 56. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/1451
Номер
Розділ
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я