The importance of philosophy for the development of science about health

  • A. B. Jagiełłowicz Uniwersytet Wrocławski
Ключові слова: philosophy, system, health, integration.

Анотація

In modern philosophy there are poorly explored fields on which the problem of human nature is analyzed in the light of widely understood «healthcare» gains yet unrecognized  axiological, ethical, aesthetical, eco-philosophical and methodological value. In an analysis I mark trails and theoretical threads in which the problem is entangled. I argue that when the formal requirement of coherent study is concerned, correspondent aspects must be reviewed in mutual connection – on the areas of various fields of philosophy.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Aleksandrowicz J. Biosfera a nauka o zdrowiu człowieka. Kraków: PWN, 1971.


2. Aleksandrowicz J. Biosfera a zdrowie społeczności. Wrocław: Wyd. Ossolineum, 1978.


3. Aleksandrowicz J. Literatura a zdrowie społeczeństwa. Warszawa, Kraków: PWN, 1973.


4. Aleksandrowicz J. «Metale życia» a ochrona środowiska człowieka. Kraków: Wyd. PAN, 1973.


5. Aleksandrowicz J. Nie ma nieuleczalnie chorych. Łódź: WŁ, 1987.


6. Aleksandrowicz J. Refleksje i propozycje dotyczące celowości międzynarodowej współpracy naukowej. Warszawa: Wyd. Ossolineum, 1967.


7. Aleksandrowicz J., (red.). Rewolucja naukowo-humanistyczna. Warszawa: WP, 1974.


8. Aleksandrowicz J. Sumienie ekologiczne. Warszawa: WP, 1979.


9. Aleksandrowicz J. Tęsknota za nowym ładem // Odra. - 1981. - Nr 2. -S. 9-13.


10. Aleksandrowicz J. W poszukiwaniu definicji zdrowia // Studia Filozoficzne. -1972. -Nr 9. -S. 79-83.


11. Aleksandrowicz J. Wiedza stwarza nadzieję. Warszawa: WP, 1975.


12. Aleksandrowicz J. et al. Device for Removing Harmful Gases and Dust from Industrial Gases and for Improving Atmospheric and Ground Conditions Around Industrial Sites. Ft. Belvoir: Defense Technical Information Center, 1977.


13. Aleksandrowicz J., Banach S., Gurda M. Z kazuistyki rehabilitacji „nieuleczalnie chorych». Przypadek Schwannom caudae equinae leczony z pomyślnym wynikiem nitrogranulogenem // Przegląd Lekarski. -1968. -Nr 24(3). -S. 365-367.


14. Aleksandrowicz J., Cwynar St. Relaks. Warszawa: PZWL, 1966.


15. Aleksandrowicz J., Duda H. U progu medycyny jutra. Warszawa: PZWL, 1988.


16. Aleksandrowicz J., Hameed A. Filozoficzne i historyczne przesłanki elementologii medycznej // J. W. Dobrowolski, S. B. Vohora, (red.). Ekologizm w ochronie zdrowia. Wrocław, Kraków [etc.]: Wyd. Ossolineum, 1989. -S. 11-15.


17. Aleksandrowicz J., Knapik R. Futurologiczne aspekty wychowania i nauczania młodzieży uniwersyteckiej a problemy zdrowia społecznego // Znak. - 1968. - Nr 11-12(173-174). - S. 1478-1493.


18. Aleksandrowicz J., Listwan I. A., Cwynar St. Relax. Sydney: Ure Smith, 1970.


19. Aleksandrowicz J., Skotnicki A. B. Zmierzch nihilizmu terapeutycznego oraz renesans ekologizmu czyli systemowej koncepcji świata // (red. nieznany). Propozycja kompleksowej terapii u chorych na stwardnienie rozsiane. Kraków: Wyd. KOPTWzK, 1983. - S. 5-7.


20. Aleksandrowicz J., Szyszko-Bohusz A., Cwynar St. Relaks: wskazówki dla lekarzy i pedagogów. Warszawa: PZWL, 1976.


21. Antonovsky A. Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia // I. Heszen-Niejodek, H. Sęk, (red.). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN, 1997. - S. 206-231.


22. Bandura A., Walters R. H., Czapów Cz. Agresja w okresie dorastania: wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzinnych. Warszawa: PWN, 1968.


23. Berkowitz L. Frustration-aggression hypothesis: examination and reformulation // Psychol Biull. - 1989. - Nr 106. - P. 59-73.


24. Bertalanffy L. von. Historia rozwoju i status ogólnej teorii systemów // Cz. Berman, G. J. Klir, (red.). Ogólna teoria systemów: tendencje rozwojowe. Warszawa: WNT, 1976. - S. 27-47.


25. Biegański Wł. Logika medycyny czyli Zasady ogólnej metodologii nauk lekarskich. Warszawa: Zapomoga Kasy Pomocy im. J. Mianowskiego dla Osób Pracujących na Polu Naukowem, 1894.


26. Biegański Wł. Logika medycyny czyli Krytyka poznania lekarskiego. Warszawa: Zapomoga Kasy Pomocy dla Osób Pracujących na Polu Naukowem im. J. Mianowskiego, 1908.


27. Blicharski J. Wstęp // J. W. Dobrowolski, Sh. B. Vohora, (red.). Ekologizm w ochronie zdrowia. Wrocław: Wyd. PAN, 1989. - S. 7-10.


28. Brzeziński T. (red.). Historia medycyny. Warszawa: PZWL, 1995.


29. Bulicz E., Muravov I. Wychowanie zdrowotne. Teoretyczne podstawy waleologii. Radom: Wyd. PR, 1997.


30. Bulicz E., Muravov I. Od zrozumienia istoty zdrowia do jego diagnostyki i ukierunkowanej stymulacji // E. Bulicz, (red.). Potęgowanie zdrowia. Czynniki, mechanizmy i strategie zdrowotne. Radom: Wyd. PR, 2003. - S. 7-19.


31. Bulicz E., Muravov I. Czy profilaktyka medyczna prowadzi do zdrowia? Radom: Wyd. PR, 2006.


32. Canguilhem G. Normalne i patologiczne. Gdańsk: Wyd. Słowo/Obraz Terytoria, 2000.


33. Charcot J. M. Oeuvres complètes. Paris: Bureaux du Progrès Mèdical. IX, 1890.


34. Czartoszewski J. W. (red.). Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku. Warszawa: Wyd. Verbinum, 2002.


35. Dąbrowski K. Trud istnienia. Warszawa: Wyd. WP, 1975.


36. Dąbrowski K. Dezintegracja pozytywna. Warszawa: PIW, 1979.


37. Dąbrowski K. W poszukiwaniu zdrowia psychicznego. Warszawa: PWN, 1989.


38. Dąbrowski K., Kawczak A., Sochańska J. Pojęcia żyją i rozwijają się: (ze studiów nad dynamiką pojęć). London: Wyd. Gryf, 1971.


39. Dubik A. Filozofia i opór. Toruń: Wyd. UMK, 2003.


40. Edwards D. Art therapy. London, Thousand Oaks: SAGE, 2004.


41. Engel George L. The Need for a New Medical Model. A Challenge for Biomedicine // Science, - 1977. - Nr 196. - S. 129-136.


42. Freud S. Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: PWN, 1984.


43. Fromm E. Wojna w człowieku: psychologiczne studium istoty destrukcyjności. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1994.


44. Gonet T. Wybrane filozoficzne koncepcje zdrowia ludzkiego i ich społeczno-medyczne implikacje // L. Wołowicka, (red.). Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa klinicznego. Poznań: Wyd. AM, - 1988. - S. 174-201.
45. Gordon Th., Edwards W. S. Pacjent jako partner. Warszawa: IW PAX, 1999.


46. Grossmann R., Scala K. Promocja zdrowia a rozwój organizacyjny: tworzenie siedlisk dla zdrowia. Warszawa: Wyd. WHO, 1993.


47. Grzegorczykowa R. Pojęcie językowego obrazu świata // J. Bartmiński, (red.). Językowy obraz świata. Wyd. 2 popr. Lublin: Wyd. UMCS, 1990. - S. 39-46.


48. Hippocrates. Airs, eaux, lieux. Paris: Les belles lettres,1996.


49. Jagiełłowicz A. B. Dialogiczne preferencje rozmowy pacjenta z chorobą i lekarzem // J. Baniak, (red.). Czlowiek z przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu. Poznań: Wyd. UMK, 2002. - S. 373-378.


50. Jagiełłowicz A. B. Ekofilozoficzne konotacje teorii społecznej Wilhelma Reicha // B. Płonka-Syroka, (red.). Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki. Wrocław: Oficyna Wyd. Arboretum, 2003. - S. 194-201.

51. Jagiełłowicz A. B. Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia». Wrocław: Wyd. Lena, 2011.


52. Jagiełłowicz A. B. Nowa medycyna // R. Woźniak, (red.). Ekologia pogranicza. Gorzów Wielkopolski-Łagów Lubuski: Wyd. IBEN, 2000. - S. 245-248.


53. Jagiełłowicz A. B. O naturze ludzkiej. Studium ekofilozoficzne. Wrocław: Oficyna Wyd. Arboretum, 2002.


54. Jagiełłowicz A. B. Siedlisko ludzkie. Granice i perspektywy. Wroclaw: Oficyna Wyd. Arboretum, 2006.


55. Jagiełłowicz A. B. Stara medycyna // R. Wożniak, (red.). Ekologia pogranicza. Gorzów Wielkopolski-Łagów Lubuski: Wyd. IBEN, 2000. - S. 243-244.


56. Jagiełłowicz A. B. Wychowanie przez sztukę jako czynnik prozdrowotny w społeczeństwie przyszłości. Filozoficzna konceptualizacja Juliana Aleksandrowicza i Stefana Szumana // W. Słomski, R. Król, (red.). Człowiek, świat, filozofia. Warszawa: Wyd. Katedra Filozofii WSFiZ w Warszawie, 2009. - S. 225-234.


57. Jagiełłowicz A. B. Zabłąkane zdrowie psychiczne // St. Zięba, Zb. Wróblewski, (red.). Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków. Lublin: Wyd. Zakład Ekologii Człowieka KUL, 2000. - S. 117-126.


58. Jung C. G. Ein moderner Mythus; von Dingen, die am Himmel gesehen werden. Zürich: Rascher-Verlag, 1958.


59. Kępiński A. Poznanie chorego. Warszawa: PZWL, 1978.


60. Kondziela J. Badania nad pokojem: teoria i jej zastosowanie. Warszawa: Wyd. ODiSS, 1975.


61. Krishnamurti J. Wolność od znanego. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka, 1994.


62. Krzemińska W., Hulek A. Literatura piękna a zdrowie psychiczne. Warszawa: PZWL, 1973.


63. Laszlo E. Systemowy obraz świata. Warszawa: PIW, 1978.


64. Liberska B. Globalizacja: mechanizmy i wyzwania. Warszawa: PWE, 2002.


65. Mitarski J. Demonologia Lęku // A. Kępiński, Lęk. Kraków: Wyd. Sagittarius, 1992. - S. 327-357.


66. Natanson T. Wstęp do nauki o muzykoterapii. Wrocław: Wyd. Ossolineum, 1979.


67. Nietzsche F. Wiedza radosna (La gaya scienza). Warszawa: Wyd. J. Mortkowicza, 1906.


68. Puzynina J. Język wartości. Warszawa: PWN, 1992.


69. Reich W. Mordercy Chrystusa. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1995.


70. Schwarzer R. Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuowaniu zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejście terapeutyczne i nowy model // I. Heszen-Niejodek, H. Sęk, (red.). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN, 2008. - S. 175-205.


71. Sigerist H. E. Medicine and human welfare. New Haven, London: Yale university press; H. Milford, Oxford university press, 1941.


72. Smuts J. Chr. Holism and evolution. New York: The Macmillan company, 1926.


73. Szuman St. Sztuka wzbogaca i pogłębia człowieka. Warszawa: Wyd. ZNP, 1956.


74. Szyszkowska M. Filozofia prawa i filozofia człowieka. Warszawa: Sp. Wyd. PAX, 1989.


75. Szyszkowska M. Twórcze niepokoje codzienności. Warszawa: Wyd. Twój Styl, 1999.


76. Thorwald J. Dawna medycyna, jej tajemnice i potęga: Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru. Wrocław [etc.]: Wyd. Ossolineum, 1990.


77. Wojnar I. Estetyka i wychowanie. Warszawa: PWN, 1971.


78. Woźniak R. Socjoglobalistyka: problemy i konsekwencje. Koszalin: Wyd. Uczelniane BWSH, 2007.
Опубліковано
2015-03-23
Як цитувати
Jagiełłowicz, A. (2015). The importance of philosophy for the development of science about health. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (1066), 31. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/1446
Номер
Розділ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ