Сучасні концепти інклюзивної освіти: компаративний аналіз

  • Л. В. Наконечна
Ключові слова: інклюзія; інклюзивне навчання; компаративний аналіз; концептуальні підходи; педагогічна парадигма інклюзивного навчання

Анотація

У статті представлено компаративний аналіз концептуальних положень початкового етапу впровадження інклюзивного навчання в США, Канаді та Україні. Концептуальні засади інклюзії упродовж кількох десятиліть опрацьовуються й вдосконалюються когортою науковців у різних країнах світу. Нині в Україні спостерігається певний динамічний поступ поширення інклюзії. Саме це актуалізує необхідність вивчення та використання досвіду інших країн з урахуванням специфіки вітчизняних реалій. Особливий інтерес представляють країни Північної Америки, зокрема Канада та США, які мають достатньо тривалу історію інклюзивного навчання. Здійснення порівняльного аналізу дасть змогу виявити можливості застосування найбільш ефективних стратегій реалізації інклюзії в системі освіти України. Визначення загальних компонентів та специфічних особливостей реалізації інклюзивного навчання на основі ідейних трактувань дасть змогу визначити загальне характерологічне підґрунтя інклюзивної форми навчання та ефективно використовувати позитивний досвід західних країн в українських реаліях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник: / за заг. ред. Колупаєвої А. А. – К.: «А.С.К.», 2012. – 308 с.

UNESCO. Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all [Electronic resource] – Retrieved from http://www.unesdoc.unesco.org (12.08.2011); UNESCO. The flagship on education for all and the rights of persons with disabilities: Toward inclusion. [Electronic resource] – Retrieved from: http://www.unesco.org (12.08.2011).

EADSNE. Special needs education in Europe. [Electronic recourse]. – Retrieved from – http77www.europeanegency.org (12.08.20).

The Salamanca Statement on Principle, Policy and Practice in Special Needs Education. [Electronic recourse]. – Retrieved from www.unesco.org/education/educprog/sne/salamanc/stateme.html (10.08.2011).

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Освіта дітей з особливими потребами за часів незалежності України: етапність у стратегічному вимірі // Особлива дитина : навчання і виховання. – № 3(79). – 2016. – С. 7 – 18.

Таранченко О. М. Соціокультурний контекст змін в освіті осіб з особливими потребами в Україні // Особлива дитина : навчання і виховання. – № 4(80). – 2016. – С. 82 – 96.

Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ.посіб. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]; пер.з англ. – К.: – СПД – ФО Параши І. С., 2010. – 296 с.

Sailor W, Skrtic Т. М. American education in the postmodern era. // Integrating school restructuring and special education reform. Orlando 1995 P. 214–236.
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Наконечна, Л. (2018). Сучасні концепти інклюзивної освіти: компаративний аналіз. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 110-116. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10798