Поширення валеологічних знань серед населення як пріоритетний напрям державної політики у сфері охорони здоров’я

  • Б. В. Бурлуцький
  • Е. П. Буток
Ключові слова: здоров’я; валеологія; охорона здоров’я; державна політика

Анотація

У статті розглядаються питання необхідності поширення валеологічних знань серед населення як пріоритетний напрям державної політики у сфері охорони здоров’я. Наголошується, що стан здоров’я населення України на сьогодні є вкрай незадовільним і це є комплексною проблемою, а не тільки питанням медичної науки. У зв’язку із цим зростає роль та значення валеології як комплексної науки про здоров’я людини. Пропонується передбачити валеологічну підготовку абсолютно усіх вчителів та викладачів, які працюють на території України з метою формування у них правильних цінностей та орієнтирів, які у подальшому будуть доноситися до школярів та студентів, розвивати діяльність практикуючих валеологів та громадських організацій валеологічної спрямованості, активно залучати їх до навчального процесу в усіх середніх та вищих навчальних закладах з метою проведення освітніх лекцій та, можливо, прийому та консультування школярів та студентів, які потребують відповідної допомоги та ін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Бурлуцький Б. В., Буток Е. П. Стан та перспективи забезпечення охорони здоров'я в Україні URL: http://masters.donntu.edu.ua/2010/ fknt/butok/library/tez3.htm.

Венедиктов Д. Д. Социально-философские проблемы здравохранения // Вопросы философии. 1980. № 4. С. 14–24.

Волос Б. О., Вашев О. Є. Державна політика і стратегія у галузі охорони здоров’я. Х.: ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. 80 с.

Волос Б. О. Організація здорового способу життя. Методичні рекомендації. Х. : ХРІ НАДУ при Президентові України, 2005. 36 с.

Всесвітня організація охорони здоров’я (при ООН). Міністерство охорони здоров’я URL: http://www.adnow.ru/dal199–1560.html.

Жаліло Л., Солоненко І., Волос Б., Кунгурцев О., Мартинюк О., Солоненко Н. Охорона громадського здоров’я: управлінські аспекти. К.: Вид-во УАДУ, 2001. 142 с.

Науменко Н. В. Формування духовного здоров’я особистості як сучасна педагогічна проблема // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2012. № 2. С. 32-35.

Основи громадського здоров’я: теорія і практика. Навчально-методичний посібник / за заг. ред. О. В. Безналько. Ужгород: ВАТ «Патент», 2008. 322 с.

Петренко О. Система охорони здоров’я України: реалії та перспективи URL: http://www.mediaschool.parlament.org.ua/uploads /content/Alumni/8a.-Petrenko.pdf

Поживілова О. Державна політика України в галузі охорони здоров’я: стан і перспективи розвитку // Державне управління та місцеве самоврядування. 2011. № 1. С. 122–131.

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Закон України від 18.03.2004 № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 29. Ст. 367.

Средняя продолжительность жизни выросла на пять лет — ВОЗ URL: http://www.mediaport.ua/srednyayaprodolzhitelnost-zhizni-vyrosla-na-pyat-let-voz

Тер-Акопов А. А. Безопасность человека: Социальные и правовые основы. М. : Норма, 2005. 272 с.

Трикоз І. В. Оцінка соціально-економічного стану сфери охорони здоров’я // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2011. № 4 (16). С. 93-97.

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14.06.1994 URL: http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/998_012/conv

Фахівці запевняють, що тривалість життя в Україні зросла URL: http://expres.ua/news/2017/02/11/227551fahivci-zapevnyayut-tryvalist-zhyttya-ukrayini-zrosla

Энциклопедия афоризмов: Россыпи мыслей / под ред. Э. Борохова. М.:ООО «Издательство АСТ», 2003. 716 с
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Бурлуцький, Б., & Буток, Е. (2018). Поширення валеологічних знань серед населення як пріоритетний напрям державної політики у сфері охорони здоров’я. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 98-103. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10796