Холістичний підхід до тренувального процесу студентської молоді вищих навчальних закладів

  • Т. А. Ванакова
  • Л. Л. Гудков
  • Ю. І. Старосельська
Ключові слова: холістичний підхід; студенти-спортсмени; тренувальний процес; духовна; психічна; психологічна; фізична складові; вправи; риси характеру; концентрація; медитація; молитва; розвиток; мислення; установка

Анотація

Фізична культура та спорт є діями, призначення яких приносити радість і здоров’я, розширювати поняття сенсу та способів усвідомлення життя й законів його еволюціонування. Однак сучасний підхід до фізичної культури та спорту не завжди дає можливість отримати те, що від них очікується. У статті показані напрямки та ефективність методики тренувального процесу, що сприяла розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я студентів спортсменів вищих навчальних закладів, а також розвитку їх високої спортивної результативності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Акимова Л. Н. Психология спорта: Курс лекций / Л. Н. Акимова. – Одесса : Студия «Негоциант», 2004. – 127 с.

Бурбо Л. Твое тело говорит «Люби себя!» / Лиз Бурбо. – М. : София, 2014. – 328 с.

Горбунов Г. Д. Психопедагогика спорта: учебное пособие для вузов / Г. Д. Горбунов. – М. : Советский спорт, 2007. – 294 с.

Гончаренко М. С. Валеологическая культура мышления / М. С. Гончаренко, Т. А. Ванакова, Т. М. Куйдина. – Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2017. – 300 с.

Довгань Н. Ю. Сучасні підходи до формування фізичної культури студентів у вищих навчальних закладах / Н. Ю. Довгань. – Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університет «Україна», 2016. – 80с.

Долин А. А. Традиция воинских искусств / А. А. Долин, Г. В. Попов, Кємпо. – М. : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1991. – 432 с.

Ибрагимов М. М. Философия спорта / М. М. Ибрагимов. – М. : 2014. – 296 с.

Круцевич Т. Ю. Мотиваційний підхід до організації процесу фізичного виховання у школі / Т. Ю Круцевич // Наукові записки. Педагогіка: зб. наук. праць. – Тернопіль, 2004. – С. 35–39.

Куйдина Т. М., Новикова В. Е., Старосельская Ю. И. Формирование и развитие духовности будущего педагога в процессе профессиональной подготовки в вузе / Т. М. Куйдина, В. Е. Новикова, Ю. И. Старосельская // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна: Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє». – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – № 1109. – С. 75–80.

Мать. Воспитание личности. Книга первая / Мать; [пер. с франц.: В. Г. Баранов]. – СПб. : АДИТИ, 2002. – 292 с.

Синельников В. В. Возлюби болезнь свою: как стать здоровым, познав радость жизни / В.В. Синельников. – 12-е изд., доп. – М. : Центрполиграф, 2006. – 427 с.

Толле Э. Новая земля. Пробуждение к своей жизненной цели / Экхарт Толле; [пер. с англ.]. – М. : РИПО Классик, 2011. – 332 с.

Шальнов В. А. Общая и специальная физическая подготовка футзалистов в учебно-тренировочном процессе / В. А. Шальнов // Дис. к. н. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – с. 17, 22, 37 .

Шри Чинмой. Внутреннее обещание. Как раскрыть свой безграничный потенциал / Шри Чинмой. – М. : ИП Васильев А. В., 2006. – 384 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.magma-team.ru/biblioteka/biblioteka/fizicheskaiakultura-chikurov-a-i/5-6-vynoslivost-opredelenie-poniatiia-vidy-vynoslivosti

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studme.org/1390110525640/psihologiya/sportivno vazhnye_kachestva_lichnosti_vysokokvalifitsirovannogo_sportsmena_slozhnokoordinatsionnyh_vidah 16.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.medical-enc.ru/sport/klassif_prichin3.shtml
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Ванакова, Т., Гудков, Л., & Старосельська, Ю. (2018). Холістичний підхід до тренувального процесу студентської молоді вищих навчальних закладів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 54-60. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10787