Валеологічний підхід до підвищення самооцінки студентів

  • О. М. Бельорін - Еррера
  • Д. В. Бондар
  • Т. М. Чикало
Ключові слова: самооцінка студентів; комплекс валеологічних методів; професійний успіх

Анотація

У статті розглянута роль самооцінки в житті молодої людини, зокрема, у визначенні рівня успішності особистості в тій чи іншій сфері життя. Встановлено, що занижена самооцінка навряд чи дасть майбутньому молодому фахівцю в повній мірі розкрити свій професійний та особистісний потенціал. Задля підвищення самооцінки студентів, на підґрунті опрацьованих наукових джерел, був розроблений та впроваджений у навчально-виховний процес комплекс валеологічних методів для підвищення самооцінки студентів, до якого увійшли: нейролінгвістичне програмування (НЛП); аромотерапія; музикотерапія; рекомендації щодо дотримання розпорядку дня згідно біоритмологічного типу працездатності. За результатами експериментальної перевірки розробленого комплексу валеологічних методів для підвищення самооцінки студентів було встановлено значне зростання рівнів сформованості самооцінки у студентів експериментальної групи порівняно з рівнями сформованості самооцінки студентів контрольної групи, що доводить його ефективність.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Браун Д В. Ароматерапия / Д. В. Браун. — М. :ФАИР-ПРЕСС, 2000.— 272 с.

Будасси С. А. Защитные механизмы личности / С А. Будасси.— М., 1998.

Гончаренко М. С. Воздействие классической музыки на человека / М. С. Гончаренко // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. — 2016 — вип. 4.— Х. : Вид. група «Основа».— С.13-17.

Кальниш В. В. Нейро-лингвистичне програмування (НЛП). Наукова монографія «Формування громадсько-політичної поведінки великих груп населення» / В. В. Кальниш, Ю. Г. Кальниш. — К. : 2009.

Куницына В. Н. Восприятие подростками других людей и себя / В. Н. Куницына.— Л. : 1972.

Луиза Л. Хей. Полная энциклопедия целительных методик / Луиза Л. Хей; [пер. с англ. Л.Н. Савельевой]. – Од. : «Издательский дом Луизы Л. Хей», 2003.— 608 с.

Моляко В. О. Проблема психологічного здоров’я творчої особистості / В. О.Моляко, В. М.Бєлов, Ж. А.Рабчинський // Україна на порозі третього тисячоліття. Духовність як основа консолідації суспільства. – К. : 1999. – Т. 14. – С. 234–240.

Николаевский В В. Ароматерапия, справочник / В. В. Николаевский. – М.: «Медицина», 2000. — 336 с.

Петровский А. В. Введение в психологію /А. В. Петровский. – М. : 1995. – 410 с. 9. Тимченко А. Н. Основы биоритмологии: учебно-методическое пособие / А. Н. Тимченко. — Х. : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. — 106 с.

Шевченко Г. П. Система духовно-нравственного развития учащейся молодежи Украины / Г. П. Шевченко // Педагогика. – 2008. – № 9. – С. 114 –120.
Опубліковано
2018-06-13
Як цитувати
Бельорін - Еррера, О., Бондар, Д., & Чикало, Т. (2018). Валеологічний підхід до підвищення самооцінки студентів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє», (22), 50-54. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/view/10786