1. Golikov A. Метапорядок категорій vs/and метакатегорія порядку // Український соціологічний журнал. 2020. (22). C. 16-25.