Галузь та проблематика

Періодичне наукове видання України в галузі соціологічних наук, засноване у 2008 році.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №15008-3670Р.

Журнал є офійфним науковим та інформаційним виданням Соціологічної асоціації України. У журналі представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських і зарубіжних учених, молодих науковців. Також у журналі публікується інформація про наукове життя регіональних відділень Соціологічної асоціації України.

Видається Соціологічною асоціацією України та соціолоічним факультетом Харківського нацонального університету імені В.Н.Каразіна.

Засновники журналу:

Соціологічна асоціація України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

Редакційная колегія

                   

Головний редактор Бакіров В. С. – академік НАН України, д-р соціол. наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Заступник головного редактора – Сокурянська Л. Г. – д-р соціол. наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Відповідальний секретарСубота М.М. – к. соціол. наук, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

Гаспаріні А. – д-р соціол. наук, професор, Інститут міжнародної соціології м. Горіція, Триєстський університет, Італія

Герпфер К. – д-р політ. наук, професор, Королівський коледж (Університет Абердіна), Великобританія

Головаха Є. І. – д-р філос. наук, Інститут соціології НАН України

Корпорович Л. – д-р соціол. наук, професор, Ягеллонський університет, Польща

Куценко О. Д. – д-р соціол. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Туманов С. В. – д-р філос. наук, професор, Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, Росія

Філліпс С. – професор антропології, Університет Індіани, США

Хижняк Л. М. – д-р соціол. наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Черниш Н. Й. – д-р соціол. наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка

Електронну версію журналу розміщено на сайті Соціологічної асоціації України - http://www.sau.kiev.ua/magazine.html

 

 Наукові позиції авторів можуть не співпадати з позицією редакційної колегії.

Редакція має право здійснювати редагування статей та інших матеріалів

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Процес рецензування

Статті публікуються після отримання позитивних відгуків від двох рецензентів, призначених редакцією. До рецензування залучаються члени редколегії та редакційної ради  "Українського соціологічного журналу" - фахівці з тематики, до якої належить подання. Рецензенти оцінюють статтю з точки зору оригінальності результатів, адекватності методів і відповідності аналізу висновкам, та приймають рішення щодо прийняття статті без змін,  після усунення зауважень або відхилення.

Технічний редактор перевіряє подані матеріали на відповідність правилам журналу. 

Термін проходження процесу рецензування складаєдва місяці. Після отримання авторами статей рецензій їм надається два тижні на усунення зауважень рецензентів та редакції.

Періодичність публікації

Журнал виходить 2 рази на рік. Матеріали публікуються по мірі їхнього редакційного опрацювання.