Kalinichenko, V. “Land Ordering in the Land Communities of Dniper Ukraine in 1922–1930”. V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences’, Vol. 35, June 2023, pp. 17-26, doi:10.26565/2227-6505-2022-35-02.