1. Семененко В., Петровський В. «Єврейське питання» в діяльності дореволюційних університетів України (80-і рр. ХІХ ст. – початку ХХ ст.) // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». 2017. (23). C. 34-46.