СЕМЕНЕНКО, В.; ПЕТРОВСЬКИЙ, В. «Єврейське питання» в діяльності дореволюційних університетів України (80-і рр. ХІХ ст. – початку ХХ ст.). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», v. 23, p. 34-46, 9 jun. 2017.