Семененко, В., & Петровський, В. (2017). «Єврейське питання» в діяльності дореволюційних університетів України (80-і рр. ХІХ ст. – початку ХХ ст.). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», 23, 34-46. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/uahistory/article/view/8596