[1]
Семененко, В. і Петровський, В. 2017. «Єврейське питання» в діяльності дореволюційних університетів України (80-і рр. ХІХ ст. – початку ХХ ст.). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». 23, (Чер 2017), 34-46.