[1]
Kalinichenko, V. 2023. Land ordering in the land communities of Dniper Ukraine in 1922–1930. V. N. Karazin Kharkiv National University Bulletin ‘History of Ukraine. Ukrainian Studies: Historical and Philosophical Sciences’. 35, (Jun. 2023), 17-26. DOI:https://doi.org/10.26565/2227-6505-2022-35-02.