Zubarev, O. «Концепт ‘життєвого світу’ в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи другої половини ХХ століття)». Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», вип. 1148, Листопад 2015, с. 21-29, https://periodicals.karazin.ua/ssms/article/view/4460.