[1]
T. Baidak і V. Bolotova, «Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу», SSCS, вип. 36, с. 47-51, Жов 2016.