1. Baidak T., Bolotova V. Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2016. (36). C. 47-51.