1. Baidak T., Bolotova V. Основні теоретичні підходи до визначення кар’єри в західній науковій літературі // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2015. № 1148. C. 46-50.