1. Idrisov B. Теоретичні аспекти анализу можливих причин українських революцій // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2019. № - (42). C. 35-44.