BAIDAK, T.; BOLOTOVA, V. Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», v. 36, p. 47-51, 24 Жов 2016.