(1)
Baidak, T.; Bolotova, V. Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу. SSCS 2016, 36, 47-51.