(1)
Zubarev, O. Концепт «життєвого світу» в історико-соціологічній ретроспективі (теоретико-методологічні підходи другої половини ХХ століття). SSCS 2015, 21-29.