[1]
Baidak, T. і Bolotova, V. 2016. Споживча лояльність у полі соціологічного дискурсу. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 36, (Жов 2016), 47-51.