1. Krikun O. ТРАСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ // Соціальна економіка. 2016. № 2 (50). C. 23-32.