(1)
Pugach, B. ПРОБЛЕМА ТОЧНОСТИ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ. СЕ 2016, 50, 68-83.