Лозинський, Р. «Семіотика ландшафту та його візуальний/текстуальний аналіз у англо-американській культурній географії». Часопис соціально-економічної географії, вип. 28, Червень 2020, с. 25-34, doi:10.26565/2076-1333-2020-28-03.