1. Kravchenko K., Niemets K., Sehida K., Niemets L., Suptelo O. Методи та підходи до визначення меж агломерацій (на прикладі Харківської області) // Часопис соціально-економічної географії. 2020. (28). C. 5-16.