1. Славік Р., Салюк М., Микита М. Оцінка соціально-економічних показників адміністративних районів Закарпатської області в контексті розбудови рекреаційно-туристичної інфраструктури // Часопис соціально-економічної географії. 2020. (28). C. 78-88.