1. Лозинський Р. Семіотика ландшафту та його візуальний/текстуальний аналіз у англо-американській культурній географії // Часопис соціально-економічної географії. 2020. (28). C. 25-34.