Niemets, Lyudmyla, Maryna Lohvynova, Yuriy Kandyba, Lyudmyla Klyuchko, and Oleksiy Kraynukov. 2018. “Transformation of the Agrarian Sphere of Ukraine: Approaches to Study”. Human Geography Journal 24 (June), 31-38. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2018-24-03.