Kravchenko, K., Niemets, K., Sehida, K., Niemets, L., & Suptelo, O. (2020). Методи та підходи до визначення меж агломерацій (на прикладі Харківської області). Часопис соціально-економічної географії, 28, 5-16. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-28-01