Лозинський, Р. (2020). Семіотика ландшафту та його візуальний/текстуальний аналіз у англо-американській культурній географії. Часопис соціально-економічної географії, 28, 25-34. https://doi.org/10.26565/2076-1333-2020-28-03