(1)
Kravchenko, K.; Niemets, K.; Sehida, K.; Niemets, L.; Suptelo, O. Методи та підходи до визначення меж агломерацій (на прикладі Харківської області). ЧСЕГ 2020, 28, 5-16.