1. Темченко Л.В., Гаркавенко Ю.С. Особливості творення культурного медіаконтенту міста (на прикладі програми «Культурна столиця») // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. № 17.