1. Копилова Л.А., Литовська О.В. Латинська мова в медіапросторі та повсякденні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. № 17.