1. Патряк О.Т. Використання сучасних цифрових технологій для налагодження системи електронного документообігу // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 2020. № 17.