ТЕМЧЕНКО, Л. В.; ГАРКАВЕНКО, Ю. С. Особливості творення культурного медіаконтенту міста (на прикладі програми «Культурна столиця»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації», n. 17, 9 Груд 2020.