[1]
Темченко, Л.В. і Гаркавенко, Ю.С. 2020. Особливості творення культурного медіаконтенту міста (на прикладі програми «Культурна столиця»). Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Соціальні комунікації». 17 (Груд 2020).