1. Масловський О.А., Легенький М.М., Антюфєєва М.С. Оцінка кроку для розрахунку (вимірювання) діаграми зворотного розсіяння об’єктів складної форми // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка». 2017. № 25. C. 74-79.