1. Батракова А.Г. Експериментальна перевірка алгоритмів обробки даних при георадіолокаціі дорожніх одягів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Радіофізика та електроніка». 2017. № 25. C. 34-37.