(1)
Чабан, О. С.; Франкова, І. О. Клініко-психологічні особливості пацієнтів з гострою соціальною самоізоляцією на прикладі клінічного випадку. PCP 1, 116-124.